WorkshopData

er bygget på tre moduler

Hver modul har sitt eget

innhold og egne funksjoner

HaynesPro WorkshopData™ Tech

Denne modulen inneholder omfattende informasjon som identifikasjon, reparasjon og vedlikehold, som står til din disposisjon.

Inkluderer:

- Identifikasjonsdata

- Vedlikehold

- Tilpasningsdata

- Smøremidler og væsker

- Tilbakekallelser

- Reparasjonsmanualer

- Reparasjonstider

- Tekniske tegninger

- Oppsetning av lastbiler og tilhengere

HaynesPro WorkshopData™ Electronics

Hjelper teknikere med å identifisere, lokalisere og løse elektriske system- og komponentfeil ved hjelp av intelligente dataapplikasjoner slik som vår Vehicle Electronics Smart Assistant (VESA™).

Inkluderer:

- VESA™ MK II (guidet diagnose)

- Sikringer og releer

- Komfort ledningsdiagrammer

HaynesPro WorkshopData™ Smart

Hjelper teknikere med å redusere tiden som benyttes på å rette vanlige feil og inkluderer OEM Technical Service Bulletins (TSB'er) og tilbakekallelser.

Inkluderer:

- Tekniske servicebulletiner (SmartFIX™)

- Verifiserte løsninger & tips (SmartCASE™)

- Tilbakekallelser

Hver modul er individuelt tilpasset WorkshopData til CAR, TRUCK eller BIKE. Se oppdelingen i vår brosjyre nedenfor.

Jeg vil gjerne prøve

HaynesPro
WorkshopData

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Download brochure

Hjem

NORWAY

Elektro Partner AS

Pb. 857

3007 Drammen

+47 33 46 73 70

norge@elektropartner.dk

DENMARK

Elektro Partner ApS

Trehøjevej 2

7200 Grindsted

+45 75 31 09 06

post@elektropartner.dk

SWEDEN

Elektro Partner Sverige AB

Sångleksgatan 8A

215 79 MALMÖ

+46 40 606 13 00

sverige@elektropartner.com

HaynesPro

WorkshopData™

Tech

Denne modulen inneholder omfattende informasjon som identifikasjon, reparasjon og vedlikehold, som står til din disposisjon.

Inkluderer:

- Identifikasjonsdata

- Vedlikehold

- Tilpasningsdata

- Smøremidler og væsker

- Tilbakekallelser

- Reparasjonsmanualer

- Reparasjonstider

- Tekniske tegninger

- Oppsetning av lastbiler og tilhengere

HaynesPro

WorkshopData™

Electronics

Hjelper teknikere med å identifisere, lokalisere og løse elektriske system- og komponentfeil ved hjelp av intelligente dataapplikasjoner slik som vår Vehicle Electronics Smart Assistant (VESA™).

Inkluderer:

- VESA™ MK II (guidet diagnose)

- Sikringer og releer

- Komfort ledningsdiagrammer

HaynesPro

WorkshopData™

Smart

Hjelper teknikere med å redusere tiden som benyttes på å rette vanlige feil og inkluderer OEM Technical Service Bulletins (TSB'er) og tilbakekallelser.

Inkluderer:

- Tekniske servicebulletiner (SmartFIX™)

- Verifiserte løsninger & tips (SmartCASE™)

- Tilbakekallelser

DENMARK

Elektro Partner ApS

+45 75 31 09 06

NORWAY

Elektro Partner AS

+47 33 46 73 70

SWEDEN

Elektro Partner Sverige AB

+46 40 606 13 00