Dato 20. april 2022

Flushing av klimaanlegg

Hva menes med flushing / skylling av et klimaanlegg?

Når det har kommet fremmedpartikler inn i klimaanlegget, som metallpartikler, for myer fukt i oljen, som vil endres til syre, så skal klimaanlegget skylles. Vi sier da at klimaanlegget er kjemisk ustabilt. Kjemisk stabilt er det når korrekt mengde kjølegass og olje er påfylt, og ytelsen er som forventet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner.

 

Når skal vi skylle klimaanlegget?

Ved skifte av kompressor, Ved mistanke om feil olje / oljemengde, krever kompressor-fabrikanten at det skal skylles. Det er nok med noen små korn av fremmedpartikler, dette vil forstyrre den kjemiske balansen. Kompressorer uten clutch er mer utsatt for driftsforstyrrelser da kompressor er styrt av en ECV ventil.

 

Hva flusher vi med?

Bruk en rensevæske som er for dette formålet, f.eks. Alpha Flush eller Belnet Aerosol. Det finnes flere måter å gjøre dette på, felles er at det er ingen snarvei til et godt resultat. Husk at kompressor og tørkefilter skal skiftes, de andre komponentene skal flushes. Det må gjøres seksjonsvis, f.eks. skyll kondensator fra tilkobling kompressor mot tørkefilter. Er tørkefilter en del av kondensator skal den skiftes ut. Så forsetter man til alle rør/slanger og komponenter er skylt igjennom

 

Flushing eller innvendig vask / skylling av klimaanlegg etter havari er ekstremt viktig for å sikre at alle urenheter fjernes før ny kompressor monteres.

 

Det er utfordrende å Flushe et klimaanlegg, universale koblinger fungerer i de fleste tilfeller. Elektro Partner har spesielle adaptere for flushing som monteres på A/C rør.

Adaptere for flushing

EASY FLUSHING

Skylling av klimaanlegg etter havari er ekstremt viktig før ny kompressor monteres.

Jeg vil gjerne kontaktes for mer informasjon om

flushing, skjørting og blokkering.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Download brochure

Hjem

Registrer deg for nyhets-mail

Du mottar en mail som skal

 godkjennes, før din registrering

av nyhetsbrev er gjennomført

hos Elektro Partner

 

Du kan alltid

avmelde nyhetsbrev

NORWAY

Elektro Partner AS

Pb. 857

3007 Drammen

+47 33 46 73 70

norge@elektropartner.dk

DENMARK

Elektro Partner ApS

Trehøjevej 2

7200 Grindsted

+45 75 31 09 06

post@elektropartner.dk

SWEDEN

Elektro Partner Sverige AB

Sångleksgatan 8A

215 79 MALMÖ

+46 40 606 13 00

sverige@elektropartner.com

Flushing av klimaanlegg

Hva menes med flushing / skylling av et klimaanlegg?

Når det har kommet fremmedpartikler inn i klimaanlegget, som metallpartikler, for myer fukt i oljen, som vil endres til syre, så skal klimaanlegget skylles. Vi sier da at klimaanlegget er kjemisk ustabilt. Kjemisk stabilt er det når korrekt mengde kjølegass og olje er påfylt, og ytelsen er som forventet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner.

 

Når skal vi skylle klimaanlegget?

Ved skifte av kompressor, Ved mistanke om feil olje / oljemengde, krever kompressor-fabrikanten at det skal skylles. Det er nok med noen små korn av fremmedpartikler, dette vil forstyrre den kjemiske balansen. Kompressorer uten clutch er mer utsatt for driftsforstyrrelser da kompressor er styrt av en ECV ventil.

 

Hva flusher vi med?

Bruk en rensevæske som er for dette formålet, f.eks. Alpha Flush eller Belnet Aerosol. Det finnes flere måter å gjøre dette på, felles er at det er ingen snarvei til et godt resultat. Husk at kompressor og tørkefilter skal skiftes, de andre komponentene skal flushes. Det må gjøres seksjonsvis, f.eks. skyll kondensator fra tilkobling kompressor mot tørkefilter. Er tørkefilter en del av kondensator skal den skiftes ut. Så forsetter man til alle rør/slanger og komponenter er skylt igjennom

 

Flushing eller innvendig vask / skylling av klimaanlegg etter havari er ekstremt viktig for å sikre at alle urenheter fjernes før ny kompressor monteres.

 

Det er utfordrende å Flushe et klimaanlegg, universale koblinger fungerer i de fleste tilfeller. Elektro Partner har spesielle adaptere for flushing som monteres på A/C rør.

DENMARK

Elektro Partner ApS

+45 75 31 09 06

NORWAY

Elektro Partner AS

+47 33 46 73 70

SWEDEN

Elektro Partner Sverige AB

+46 40 606 13 00