Hem

WorkshopData

bygger på tre moduler

Varje modul har sitt eget

innehåll och sina egna funktioner

HaynesPro WorkshopData™ Tech

Denna modul innehåller omfattande information såsom identifiering, reparation och underhåll, som alla står till ditt förfogande.

Inkluderar:

- Identifieringsdata

- Underhåll

- Adapteringsdata

- Smörjmedel och vätskor

- Återkallelser

- Reparationsmanualer

- Reparationstider

- Tekniska ritningar

- Uppsättning av lastbilar och släp

HaynesPro WorkshopData™ Electronics

Hjälper tekniker att identifiera, lokalisera och åtgärda elsystem- och komponentfel med hjälp av intelligenta dataapplikationer som vår Vehicle Electronics Smart Assistant (VESA™).

Inkluderar:

- VESA™ MK II (guidad diagnostik)

- Säkringar och reläer

- Komfort kopplingsscheman

HaynesPro WorkshopData™ Smart

Hjälper tekniker att minska tiden som ägnas åt att åtgärda vanliga fel och inkluderar OEM Technical Service Bulletins (TSB:er) och återkallelser.

Inkluderar:

- Tekniske servicebulletiner (SmartFIX™)

- Verifierade lösningar & tips (SmartCASE™)

- Återkallelser

Varje modul är individuellt anpassade WorkshopData för CAR, TRUCK eller BIKE. Se uppdelningen i vår broschyr med innehåll nedan.

Jeg vill gärne testa

HaynesPro
WorkshopData

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Download brochure

NORWAY

Elektro Partner AS

Pb. 857

3007 Drammen

+47 33 46 73 70

norge@elektropartner.com

DENMARK

Elektro Partner ApS

Trehøjevej 2

7200 Grindsted

+45 75 31 09 06

post@elektropartner.com

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

Sångleksgatan 8A

215 79 MALMÖ

+46 40 606 13 00

sverige@elektropartner.com

HaynesPro

WorkshopData™

Tech

Denna modul innehåller omfattande information såsom identifiering, reparation och underhåll, som alla står till ditt förfogande.

Inkluderar:

- Identifieringsdata

- Underhåll

- Adapteringsdata

- Smörjmedel och vätskor

- Återkallelser

- Reparationsmanualer

- Reparationstider

- Tekniska ritningar

- Uppsättning av lastbilar och släp

HaynesPro

WorkshopData™

Electronics

Hjälper tekniker att identifiera, lokalisera och åtgärda elsystem- och komponentfel med hjälp av intelligenta dataapplikationer som vår Vehicle Electronics Smart Assistant (VESA™).

Inkluderar:

- VESA™ MK II (guidad diagnostik)

- Säkringar och reläer

- Komfort kopplingsscheman

HaynesPro

WorkshopData™

Smart

Hjälper tekniker att minska tiden som ägnas åt att åtgärda vanliga fel och inkluderar OEM Technical Service Bulletins (TSB:er) och återkallelser.

Inkluderar:

- Tekniske servicebulletiner (SmartFIX™)

- Verifierade lösningar & tips (SmartCASE™)

- Återkallelser

DENMARK

Elektro Partner ApS

+45 75 31 09 06

NORWAY

Elektro Partner AS

+47 33 46 73 70

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

+46 40 606 13 00