Hem

Dato 20. april 2022

Spolning av Ac system i fordon

Vad menas med spolning av ett Ac System?

När det har kommit främmande partiklar i Ac Systemet, så som metallpartiklar eller fukt i oljan som omvandlas till syra och fräter inifrån, då måste Ac systemet spolas. Vi säger då att Ac systemet är kemiskt ostabilt. Med kemisk stabilitet menas att korrekt mängd köldmedia och olja är påfylld, och att systemet fungerar som förväntat utifrån tillverkarens specifikation.

 

När bör man spola Ac systemet?

Vid byte av kompressor, eller vid misstanke om fel olja / oljemängd, kräver kompressor tillverkaren att det ska spolas. Det räcker med några små korn av partiklar för att rubba den kemiska balansen. Kompressorer utan magnetkoppling är känsligare för störningar på grund av att den styrs av en elektrisk ventil.

 

Vad ska vi spola med?

Använd alltid en spolvätska som är tagits fram för ändamålet, Tex Alpha Flush eller Belnet Aerosol. Det finns flera metoder för detta, men gemensamt är att det finns ingen genväg till ett bra resultat. Kom ihåg att kompressor och torkfilter alltid ska bytas, övriga komponenter kan spolas. Detta görs sektionsvis, lossa kondensor från kompressor och torkfilter. Är torkfilter en del av kondensor byts hela enheten ut. Sen fortsätter man med rör, slangar och övriga komponenter. Glöm inte expansions ventil / Orifice!

 

Spolning av Ac system efter haveri är extremt viktig för att säkra att alla föroreningar avlägsnas innan ny kompressor monteras.

 

Det kan vara en utmaning att spola Ac system, universal kopplingar fungerar i de flesta fallen. Elektro Partner har special anpassade adaptrar för spolning då dessa behövs.

Adaptrar för spolning av Ac system

EASY FLUSHING

Efter ett kompressorhaveri är det extremt viktigt att spola rent systemet innan du installerar en ny kompressor.

Jag vill gärna bli kontaktad för mer information
 om spolning, eller Smart Splice.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Download brochure

Registrer deg for nyhets-mail

Registrera dig för nyhetsmejl

Du kommer att få ett
e-postmeddelande som måste godkännas innan din registrering av nyhetsbrev från Elektro Partner är slutförd

 

 

Du kan alltid avsluta
prenumerationen på nyhetsbrevet

NORWAY

Elektro Partner AS

Pb. 857

3007 Drammen

+47 33 46 73 70

norge@elektropartner.com

DENMARK

Elektro Partner ApS

Trehøjevej 2

7200 Grindsted

+45 75 31 09 06

post@elektropartner.com

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

Sångleksgatan 8A

215 79 MALMÖ

+46 40 606 13 00

sverige@elektropartner.com

DENMARK

Elektro Partner ApS

+45 75 31 09 06

NORWAY

Elektro Partner AS

+47 33 46 73 70

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

+46 40 606 13 00