VAD är AutoFrontal?

  • Det är ett program som ger mekanikern en rad verktyg som löser vardagliga service- och reparationsuppgifter.
  • När du valt en bil via ett registreringsnummer hittar du direkta genvägar till några av marknadens viktigaste diagnostik- och dataprogram samt återförsäljarkataloger.
  • Den innehåller 1000-tals service- och reparationsbulletiner som alltid är kopplade till den bil som du arbetar med.
  • Du kan också kommunicera direkt med vårt stora hotline-team genom AutoFrontal.
  • Den har utvecklats av mekaniker som känner till alla utmaningar på en verkstad.

Det viktigaste på ett ställe

Vad är det som gör

AUTOFRONTAL

unik?

   Tack vare samarbetet med över 15 000 professionella bilverkstäder har vår hotline och produktionsteam fyllt AutoFrontal med viktig information om service och reparation av moderna bilar.

Varje gång vi ser tekniska fel upprepa sig, hittar kritiska servicepunkter eller lösningar som underlättar arbetet på verkstaden tar vi fram användbart material som alla användare av AutoFrontal kan dra nytta av.

producerade Reparations-

och servicebulletiner

Felkoder

338.000

Bilar med tillhörande information

30.000

Jeg vill gärne testa

AutoFrontal

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Ladda ner broschyr

Vägledningar:

Hem

NORWAY

Elektro Partner AS

Pb. 857

3007 Drammen

+47 33 46 73 70

norge@elektropartner.com

DENMARK

Elektro Partner ApS

Trehøjevej 2

7200 Grindsted

+45 75 31 09 06

post@elektropartner.com

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

Sångleksgatan 8A

215 79 MALMÖ

+46 40 606 13 00

sverige@elektropartner.com

VAD är AutoFrontal?

  • Det är ett program som ger mekanikern en rad verktyg som löser vardagliga service- och reparationsuppgifter.
  • När du valt en bil via ett registreringsnummer hittar du direkta genvägar till några av marknadens viktigaste diagnostik- och dataprogram samt återförsäljarkataloger.
  • Den innehåller 1000-tals service- och reparationsbulletiner som alltid är kopplade till den bil som du arbetar med.
  • Du kan också kommunicera direkt med vårt stora hotline-team genom AutoFrontal.
  • Den har utvecklats av mekaniker som känner till alla utmaningar på en verkstad.

DENMARK

Elektro Partner ApS

+45 75 31 09 06

NORWAY

Elektro Partner AS

+47 33 46 73 70

Sverige

Elektro Partner Sverige AB

+46 40 606 13 00