top of page
packshots_tech_20210603.png
packshots_smart_20210603.png

WorkshopData

är uppbyggd av tre moduler,
 där varje modul består av
specifikt innehåll och specifika funktioner

HaynesPro WorkshopData™ Tech

Denna modul innehåller omfattande information kring identifikation, reparation och underhåll till ditt förfogande.

Innehåller:

- Identifieringsdata

- Underhåll
- Anpassad data
- Smörjmedel och vätskor
- Återkallelser
- Reparationsmanualer
- Reparationstider
- Tekniska ritningar
- Uppsättning av lastbilar och trailsers

HaynesPro WorkshopData™ Electronics

Hjälper tekniker at identifiera, lokalisera och lösa elektriska system- och komponentfel med hjälp av intelligenta data-applikation såsom vår Vehicle Electronics Smart Assistant (VESA…)

Innehålller:
 
- VESA™ MK II (guidade diagnosticeringar)
- Säkringar och relä
- Komfort elschema

HaynesPro WorkshopData™ Smart

Hjälper tekniker att minska tidsåtgång för att rätta vanliga fel och innehåller bl a OEM Technical Service Bulletiner (TSB) och återkallelser. 

Innehåller:
 

- Tekniska servicebulletiner (SmartCASE™)
- Verifierade lösningar och tips (SmartCase™)
- Återkallelser

Varje modul är individuellt anpassad WorkshopData til CAR, TRUCK resp BIKE. Se fördelning i vår innehållsbroschyr nedan. 

Ja, jag vill gärna prova HAYNESPRO WORKSHOPDATA 

Tack för att du väljer att prova HaynesPro

Broschyr

Ladda ner

bottom of page