top of page

HOTLINE-FÖRFRÅGAN

Läs och godkänn texten för att skicka en förfrågan

Villkor för användning av
ELEKTRO PARTNERS HOTLINECENTER

Vi är stolta över att kunna erbjuda er verkstad tillgång till marknadens bästa tekniska support och hotline. Mycket tyder på att den är den bästa i branschen. Kvalificerad teknisk assistans är en självklarhet för Elektro Partner, och detta gäller för alla våra produkter. Det är något som du som mekaniker och verkstadsägare alltid kan lita på.

Vår hotline är förbehållet våra kunder, och assistansen är alltid kopplad till våra produkter och tillhörande abonnemang. Det innebär att om er verkstad har abonnemang på ett diagnosverktyg, så har ni även rätt att använda vår hotline och att ställa diagnostikrelaterade frågor. Det samma gäller service och support: du som kund kan alltid lita på snabb hjälp från våra service- och supportavdelningar. Vi skiljer mellan support och hotline på så vis att supporten som utgångspunkt alltid är gratis, om man inte har kommit överens om något annat. När det gäller hotline är en genomsnittlig årlig användning alltid inbegripen i våra abonnemang. Användning av hotline utöver det normala ska däremot användaren betala för. Vi kallar det för utökad hotline som beräknas efter det antal ärenden som kommer in under loppet av ett år.

Support hos Elektro Partner omfattar en hel del. Den är gratis så länge den på något vis är relevant för den produkt eller det program som man abonnerar på. Supporten vi normalt erbjuder kan delas upp i tre huvudkategorier. 

Support innebär:

  • Assistans vid användning av våra produkter, frågor om användning och hantering av såväl praktiska som IT-relaterade frågor. 

  • Bilspecifika frågor inom de ämnesområden som täcks in av våra produkter eller program där svaret inte alltid är givet.

  • Frågor om felkoder, hjälp med att förstå/förklaringar av okända felkoder som har avlästs med ett diagnosverktyg som vi är återförsäljare av.

Den form av hotline som vi kan erbjuda våra abonnenter är specifik och snabb hjälp från vårt hotlineteam på 20 personer.

Hotline innebär:

  • Snabb hjälp vid varje bilreparation.

  • Specifik hjälp när verkstaden har kört fast med en felsökning.

  • Bilteknisk assistans genom att ställa en diagnos eller ringa in ett fel. 

  • Hjälp att hitta specifika upplysningar om ett system eller en komponent som är nödvändiga för att komma vidare.

Även om Elektro Partner först och främst är specialister inom diagnostik kan vi hjälpa bilverkstäder att göra affärer genom att reparera och serva bilar, stora som små. Därför är vi en lokal samarbetspartner med ledande leverantörer av tekniska data och specifikationer, som t.ex. Autodata och Alldata. Detta är en garant för att du aldrig kommer att sakna information.

Vår hotline kan kontaktas via AutoFrontal eller via vår hemsida, och det ingår 5 gratis hotline ”ärenden” i varje abonnemang. Exempel: Om du har ett abonnemang på ett diagnosverktyg och ett Autodata-program har du alltså rätt till 10 hotlineärenden under loppet av en 12-månadersperiod. Varje abonnemang av ett diagnosverktyg från Elektro Partner eller ett dataprogram, som t.ex. Autodata eller AutoFrontal, ger vardera 5 ”gratis” hotlineärenden. Tillsammans med omfattande gratissupport täcker detta behovet hos 98 % av alla våra kunder.

Om verkstadens behov av hotline överstiger genomsnittet, och det som omfattas av vårt abonnemangssystem, kontaktas verkstaden i syfte att upprätta ett avtal som passar det aktuella behovet. Denna kostnadsberäkning görs normalt utifrån användningen under det sista året eller halvåret. Du får alltså inte plötsligt en oväntad och retroaktiv faktura. Fakturering sker alltid efter överenskommelse och är framåtriktad. Pris per hotlineärende i avtal om utökad hotline är 190 kr.

Om användningen sjunker, sjunker även priset för utökad hotline, eller bortfaller helt under det kommande året. På samma sätt avräknas lösningar eller tips från en verkstad med fördelningen 2:1. Det vill säga, att om vi får en återkoppling som innehåller information om en lösning eller ett tips på en lösning som vi väljer att publicera ger detta 2 gratis hotlineärenden från oss.

bottom of page