top of page
SolarPanels2.png

Elbilar och solceller är också aktuella för Elektro Partner.

Även om Elektro Partner nog mest är synonymt med fossilbilar, ser vi också in i en framtid där elbilar kommer att utgöra en betydande del av bilparken. Det råder ingen tvekan om att vi alla vill göra vårt för att minska utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt. Därför tog vi under vintern beslutet att installera solceller på takytor som vetter mot söder. Anläggningen på 57kW anslöts till nätet en av de första dagarna i april och därmed är vi nu självförsörjande på el under en stor del av året. Förutom miljön är det ett nöje att köra iväg i en bil som drivs av solens strålar.

bottom of page