top of page
AutoFrontal er din problemknuser

Det vi vet 
har vi samlet her

Gear mand viser dine muligheder

Takket være samarbeidet med over 15.000 profesjonelle bilverksteder, har vårt hotline- og produksjonsteam fylt AutoFrontal med viktig informasjon om service og reparasjon på moderne biler.

Hver gang vi ser tekniske feil som går igjen, finner kritiske servicepunkter eller løsninger som gjør arbeidet på verkstedet enklere, så utarbeider vi nyttig materiell som alle brukere av AutoFrontal kan ha glede og nytte av.

Hva finner du i AutoFrontal?

2003

Verktøy

Det er programmet som gir mekanikeren en rekke verktøy som løser hverdagens service- og reparasjonsoppgaver.

2004

Link

LINK

Du får direkte link til noen av markedets beste diagnosetestere og grossistkataloger

2007

Oppslag

AB 12 345

Når du har valgt en bil via et registreringsnummer, overføres kjøretøyets identifikasjon til de eksterne programmene som AutoFrontal gir deg tilgang til.

2009

TSB

B

Den inneholder 1000-vis av service- og reparasjonsbulletiner som alltid er knyttet til den bilen du arbeider på.

2011

Chat

Du kan også kommunisere direkte med vårt store hotline-team gjennom AutoFrontal.

2016

Digital Servicebok

Link direkte til Digital Servicebok og overfør relevant informasjon

1980

Dig og mig

Den er udviklet af mekanikere, der kender til udfordringerne ved at være på et værksted.

Produserte reparasjons- og servicebulletiner

10.150

Feilkoder

400 000

Biler med tilhørende informasjon

30 000

Engine

AutoFrontal blev krumtappen i vår virksomhet  

Våre kunder innså fort fordelen ved tester- og informasjonstilgang via skiltnummer. 

De verdsatte muligheten for selvbetjening 24/7 i form av en søkbar TSB-database. 

Våre egne hotlinefolk hadde med tiden utarbeidet en database med kjente feil og problemer på biler, som like gjerne kunne være tilgjengelig for våre kunder. 

Underveis innså flere og flere den store tidsbesparelsen ved en hensiktsmessig arbeidsflyt i forbindelse med bruk av programmer og utstyr samt hotline. Ingen av våre kunder i dag kan unnvære muligheten for sakslagring og gjenaktivering, hvis problemet oppstår igjen, eller bilen kommer tilbake med et annet problem.

Jeg vil gjerne prøve AutoFrontal

Takk fordi du vil prøve AutoFrontal

Brosjyre

nedlasting

bottom of page