top of page

HOTLINE FORESPØRSEL

Les og godkjenn teksten for å sende en forespørsel

Betingelser for bruk av
ELEKTRO PARTNERS HOTLINESENTER

Vi er stolte av å kunne tilby ditt verksted adgang til markedets beste tekniske support og hotline. Mye tyder på, at det er den beste i bransjen. Kvalifisert teknisk assistanse er en selvfølge hos Elektro Partner, og den følger alle våre produkter. Det er noe du som mekaniker og verkstedseier alltid kan stole på.

Vår hotline er forbeholdt våre kunder og hjelpen er alltid knyttet sammen med våre produkter og de tilhørende abonnementer. Det vil si, at hvis ditt verksted har abonnement på en diagnosetester her, så er du også berettiget til å benytte vår hotline og har rett til å stille diagnose-relaterte spørsmål. Det samme gjelder service og support; du vil som kunde alltid kunne stole på rask hjelp fra våre service- og supportavdelinger. Vi skiller mellom support og hotline på den måte, at support i utgangspunktet alltid er gratis, med mindre annet er avtalt. Angående hotline er et gjennomsnittlig årlig forbruk alltid inkludert i våre abonnementer. Forbruk av hotline ut over det normale er derimot brukerbetalt. Vi kaller det utvidet hotline og den beregnes etter antall saker, som kommer inn i løpet av et år.

 

Hos Elektro Partner omfatter support ganske mye. Den er gratis, så lenge den på noen måte er relevant for det produkt eller program, det abonneres på. Den support vi typisk yter, kan oppdeles i tre hovedkategorier

Support er:

  • Hjelp til å bruke våre produkter, spørsmål til anvendelse og håndtering av såvel praktiske som IT-relaterte spørsmål. 

  • Bilspesifikke spørsmål innenfor de emner som er dekket av våre produkter eller programmer, hvor svaret ikke finnes i våre produkter.

  • Spørsmål til feilkoder, hjelp til forståelse/forklaring av ukjente feilkoder, det er lest ut med en diagnosetester, som vi forhandler.

Den form for hotline, vi kan tilby våre abonnenter, er spesifikk og rask hjelp fra vårt 20-mann store hotline-team.

Hotline er:

  • Rask hjelp til enhver bilreparasjon.

  • Spesifikk hjelp, når verkstedet har kjørt seg fast i en feilsøking.

  • Bilteknisk bistand til å stille en diagnose eller identifisere en feil. 

  • Hjelp til å finne helt spesifikke opplysninger om et system eller en komponent, som er nødvendig for å komme videre.

Selv om Elektro Partner først og fremst er spesialister i diagnose, er vi i stand å hjelpe bilverksteder til å få forretning ut av å reparere og servicere biler, store som små. Derfor er vi lokal samarbeidspartner med førende leverandører av teknisk data og spesifikasjoner, som f. eks Autodata og Alldata. Dette er din garanti for at du aldri skal mangle informasjon.

Vår hotline kan kontaktes via AutoFrontal eller via vår hjemmeside, og det følger 5 gratis hotline ”saker” med hvert abonnement. Eksempel: Hvis du har et abonnement på en diagnosetester og et Autodata-program, har du dermed rett til 10 hotlinesaker i løpet av en 12 måneders periode. Ethvert abonnement på en diagnosetester fra Elektro Partner eller på et dataprogram, som f.eks. Autodata eller AutoFrontal, utløser dermed hver især 5 ”gratis” hotlinesaker. Sammen med den omfattende gratis supporten dekker dette behovet hos 98 % av alle våre kunder.

 

Hvis verkstedets behov for hotline overstiger gjennomsnittet og det, som er dekket av vårt abonnementssystem, kontaktes verkstedet med henblikk på en avtale om å få utvidet hotline, som passer til det aktuelle behov. Dette prisoverslaget beregnes typisk ut fra forbruket innenfor det siste halve eller hele år. Du mottar derfor aldri en uventet faktura med tilbakevirkende kraft. Fakturering skjer alltid etter avtale og fremadrettet. Pris pr. hotlinesak i avtalen om utvidet hotline er 190 kr.

Hvis forbruket faller, faller prisen for utvidet hotline, eller den bortfaller for det følgende år. På samme måte motregnes løsninger eller tips fra et verksted etter målestokk 2:1. Det vil si, at hvis vi mottar en tilbakemelding som inneholder informasjon om en løsning eller tips til en løsning, som vi velger å publisere, så utløser dette 2 gratis hotlinesaker herfra.

bottom of page